Índice
Notas
Punto
-
+
/ 83
Validat per Internet Explorer 9, Safari, Firefox i Chrome últimes versions
Notas Punto de Libro Índice Búsqueda
Presentació de l'ATMG
7
... Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATMG)
8
... Composició
9
... Finalitat i funcions
3
... Estructura organitzativa
12
... Gestió interna
17
... Seu i adreça
18
Actuacions i activitats de l'exercici 2011
20
... Línies mestres de treball
21
... Planificació de la mobilitat
22
... Sistema Tarifari Integrat (STI)
34
... Millora de la informació a l'usuari
60
... Divulgació del Sistema Tarifari Integrat (STI)
49
... Promoció de la mobilitat sostenible
54
Resultats obtinguts
65
... Estadística de viatgers
66
... Estadística de vendes i recàrregues
72
Memòria econòmica 2011
75
... Informe d'auditoria 2011
76
... Liquidació de pressupost 2011
77
Crear punto de libro
Texto:
Nº de página:    
Agregar/editar notas
Título


Nota


Página