Iconos cabecera

Sol·licita la teva targeta personalitzada

Personalització diferida de targetes sense contacte

Les targetes personalitzades, es podran aconseguir al moment presencialment al CAC1 de l’ATM sense necessitat de sol·licitud prèvia, o de forma diferida a través dels consells comarcals del Gironès, el Pla de l’Estany i la Selva. En aquest darrer cas cal adjuntar a la sol·licitud una còpia del DNI i una fotografia tipus carnet2 Descarrega el formulari de sol·licitud.

El següent llistat descriu els passos a realitzar per a l’obtenció de les targetes personalitzades de forma diferida.

En cas de fer-la presencialment en algun consell comarcal o ajuntament, el procediment serà el següent:
  1. L’usuari tramet a l’entitat pública aquesta sol·licitud degudament complimentada, adjuntant còpia del DNI/NIE i una fotografia tipus carnet.
  2. L’ATM, per mitjà del CAC, crea les targetes personalitzades, les activa i les envia directament al seu domicili.
  3. En uns dies rebrà al seu domicili o ajuntament la seva personalitzada (activada però sense cap títol carregat).
  4. Per carregar el títol, haurà d’anar a qualsevol dels punts de la xarxa de venda adherits o al propi CAC, i pagar el cost inicial de la targeta més el cost del títol que hi necessiti carregar.
  5. Al tractar-se d’una targeta reutilitzable, per les següents recàrregues de la seva targeta personalitzada, només caldrà que vagi a qualsevol dels punts de la xarxa de venda adherits i pagar el cost del títol a recarregar.


  1. Centre d’Atenció al Client.
    Estació d’autobusos de Girona
  2. Una fotografia recent en color, mida 32 x 36 mil·límetres, amb un fons uniforme clar llis, presa de cara amb el cap totalment descobert i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altre peça que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona.

** Si advertiu algun tipus d'error, agrairíem que ens ho notifiqueu a través del correu electrònic: infoatm@atmgirona.cat **

 
Pl. Pompeu Fabra, 1 (Seu Generalitat Girona) 17002 – GIRONA