Iconos cabecera

Destaquem

  • BiciSeguraBiciSegura
   Revisió de bicicletes -Calendari i llocs

   Sol·licita la teva targeta personalitzada

   Personalització diferida de targetes sense contacte

   Les targetes personalitzades, es podran aconseguir al moment presencialment al CAC1 de l’ATM sense necessitat de sol·licitud prèvia, o de forma diferida a través dels consells comarcals del Gironès, el Pla de l’Estany i la Selva. En aquest darrer cas cal adjuntar a la sol·licitud una còpia del DNI i una fotografia tipus carnet2 Descarrega el formulari de sol·licitud.

   El següent llistat descriu els passos a realitzar per a l’obtenció de les targetes personalitzades de forma diferida.

   En cas de fer-la presencialment en algun consell comarcal o ajuntament, el procediment serà el següent:
   1. L’usuari tramet a l’entitat pública aquesta sol·licitud degudament complimentada, adjuntant còpia del DNI/NIE i una fotografia tipus carnet.
   2. L’ATM, per mitjà del CAC, crea les targetes personalitzades, les activa i les envia directament al seu domicili.
   3. En uns dies rebrà al seu domicili o ajuntament la seva personalitzada (activada però sense cap títol carregat).
   4. Per carregar el títol, haurà d’anar a qualsevol dels punts de la xarxa de venda adherits o al propi CAC, i pagar el cost inicial de la targeta més el cost del títol que hi necessiti carregar.
   5. Al tractar-se d’una targeta reutilitzable, per les següents recàrregues de la seva targeta personalitzada, només caldrà que vagi a qualsevol dels punts de la xarxa de venda adherits i pagar el cost del títol a recarregar.


   1. Centre d’Atenció al Client.
    Estació d’autobusos de Girona
   2. Una fotografia recent en color, mida 32 x 36 mil·límetres, amb un fons uniforme clar llis, presa de cara amb el cap totalment descobert i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altre peça que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona.

   ** Si advertiu algun tipus d'error, agrairíem que ens ho notifiqueu a través del correu electrònic: infoatm@atmgirona.cat **

    
   Pl. Pompeu Fabra, 1 (Seu Generalitat Girona) 17002 – GIRONA