Convocatòria de selecció plaça de Gerència

Convocatòria de selecció plaça de Gerència

Convocatòria de selecció plaça de Gerència

El Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de la Mobilitat (Consorci ATMG) té la necessitat de cobrir el lloc de gerència de l’entitat.

Ja ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.
Iniciem el procés de selecció.