L’ATM de Girona acorda prorrogar la reducció de les tarifes fins el 31 de desembre de 2023

L’ATM de Girona acorda prorrogar la reducció de les tarifes fins el 31 de desembre de 2023

L’ATM de Girona acorda prorrogar la reducció de les tarifes fins el 31 de desembre de 2023
  • Es mantenen les reduccions de les tarifes de títols integrats del 50% sobre el preu normal
  • Aquesta reducció serà vigent entre l’1 de juliol fins el 31 de desembre de 2023

El president del Consell d’Administració, en aplicació dels acords del Consell d’Administració del 27 de juny de 2023 i en el marc del Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny ha resolt aprovar les tarifes dels títols integrats del Consorci ATMG, que han de regir entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2023, i que són les mateixes que van entrar en vigor l’1 de gener de 2023.

Aquestes tarifes continuaran aplicant la bonificació del 50% sobre les tarifes multiviatge i abonament integrats a l’àmbit del sistema tarifari integrat de l’àrea de Girona.

 

Reducció de tarifes

La pròrroga aprovada de tarifes del sistema tarifari integrat a l’àrea de Girona amb el 50% sobre els títols s’aplica sobre la tarifa vigent abans de l’1 de setembre de 2022.

Tots els títols adquirits durant l’any 2023 són vàlids fins al proper canvi de tarifes sense perjudici del període addicional de carència, que s’estableix en un mes des de l’entrada en vigor de les noves tarifes o la finalització de les bonificacions.

Per consultar quin títol s’adapta millor a les necessitats de cada persona usuària, es pot fer ús del “Cercador de títols” que es troba a “l’Àrea de Consulta” del web de l’ATM de l’àrea de Girona, en el següent enllaç: https://www.atmgirona.cat/cercador-de-titols/ Aquesta àrea pretén servir com a eina per a facilitar a la persona usuària l’elecció de l’abonament de transport més idoni, econòmicament i funcionalment, en funció dels viatges mensuals a realitzar.

En el següent enllaç podeu consultar l’anunci de les tarifes que quedarà publicat en breu al DOGC: Anunci tarifes

Nota de premsa en pdf