ORDRE TSF/ /2019, de 16 d’octubre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 18 d’octubre de 2019.

ORDRE TSF/ /2019, de 16 d’octubre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 18 d’octubre de 2019.

sense imatge

1.6 Transport de viatgers urbà i interurbà:
a) Transport de Rodalies i Regionals de Catalunya operat per Renfe Operadora: 33% durant tot el dia.
b) Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA: 50% en hores punta, entenent per hores punta des de les 6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h, i 25% en hores vall.
c) Transports de Barcelona, SA: 50% en hores punta, entenent per hores punta des de les 6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h, i 25% en hores vall.
d) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: 50% en hores punta, entenent per hores punta des de les 6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h, i 25% en hores vall.
e) Tram Barcelona: 50% en hores punta, entenent per hores punta des de les 6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h, i 25% en hores vall.

*Resta de transports de viatgers urbans i interurbans* i servei d’autobús que uneix Barcelona amb el seu aeroport: *50% del servei habitual. En tot cas, s’haurà de garantir com a mínim un desplaçament complert d’anada i tornada.*

f) Servei de transport de persones amb disminució: servei habitual.
g) Transport escolar per accedir a centres d’infantil i primària que no tenen transport públic alternatiu: manteniment del servei.
Els operadors de transport podran establir la distribució del nombre d’unitats per línia, sempre que en còmput global no superi el màxim fixat anteriorment.
Així mateix, s’estableixen com a serveis mínims tots aquells altres necessaris per al normal funcionament dels serveis fixats anteriorment.

https://www.amtgirona.cat/upload/doc/noticies/kYlwpDqosM.pdf

https://www.amtgirona.cat/upload/doc/noticies/edicte_serveis_minims