Afectacions de trànsit i pas de vianants a la via de l’Imperi de Tarragona amb motiu del projecte de millora de la Muralla (25/10/2021)

Afectacions de trànsit i pas de vianants a la via de l'Imperi de Tarragona amb motiu del projecte de millora de la Muralla (25/10/2021)

Afectacions de trànsit i pas de vianants a la via de l’Imperi de Tarragona amb motiu del projecte de millora de la Muralla (25/10/2021)

l’Imperi, els dies 25 i 26 d’octubre es procedirà a tallar el trànsit i el pas de vianants, entre les 10 i les 18 h, per la coŀlocació de la grua amb cistella necessària per tenir accés en punts determinats de la muralla. A causa d’aquest tall també es veurà afectada la línia L-22 (sentit Pont i Gol – Hospital Joan XXIII) de l’EMT: per una banda, s’anuŀlaran les parades Imperi Romà i Portal del Roser i per l’altra, s’han previst les següents parades alternatives: Pau Casals – Catalunya.

Font: Ajuntament de Tarragona