>
Transparencia y buen gobierno

Transparència i bon govern

Organització

Estructura organitzativa i de funcionament

Alts càrrecs i directius

En compliment de l’Acord de Govern 82/2016, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública, a continuació trobareu les agendes públiques amb grups d’interès, els obsequis rebuts i els viatges fets pels alts càrrecs de l’ATM de Girona.

Empleats públics

Convocatòries, accés i resolució

Representació sindical No en disposa

Economia i finances

Pressupostos

Informes d'auditoria

Patrimoni de la Generalitat de Catalunya No en disposa

Contractació

Contractes

Convenis

Territori

Línies d'actuació

Auditories dels serveis públics No en disposa

Informació estadística

Procediments jurídics

Normativa

Règim d'intervenció administrativa

Revisió d'actes administratius No en disposa

Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública No en disposa

Dictàmens

Accés a la informació

** Si advertiu algun tipus d’error, agrairíem que ens ho notifiqueu a través del correu electrònic: infoatm@atmgirona.cat **