>
Descripció general

Què és l'ATM Girona?

El Consorci del Transport públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat, és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que es crea a l’empara del que disposen l’article 20 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, l’article 55.1 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les administracions que l’integren creen aquest Consorci interadministratiu, de caràcter voluntari i per temps indefinit, per a la coordinació del sistema de transport públic de viatgers a les comarques del Gironès, la Selva, el Pla de l’Estany, l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Ripollès i la Garrotxa, i la resta de finalitats que s’expressen en aquests Estatuts.

El Consorci del Transport públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG), és integrat per la Generalitat de Catalunya i els consells comarcals i els ajuntaments esmentats a l’annex d’aquests Estatuts.

Constitució

ACORD CPT/73/2006, de 25 de juliol, pel qual es constitueix el Consorci del Transport Públic de l’àrea de Girona i se n’aproven els Estatuts. Publicat al DOGC núm. 4696 de 11 d’agost de 2006.

Finalitat

La finalitat amb què es constitueix el Consorci és la de coordinar el sistema de transport públic de viatgers en l’àmbit territorial format pels municipis del seu àmbit territorial.

Integrants del Consorci del Transport Públic del CdT

El Consorci del Transport Públic de l’àrea de Girona està integrat per:

Argelaguer
Aiguaviva
Amer
Anglès
Arbúcies
Banyoles
Besalú
Bescanó
Beuda
Brunyola
Camós
Campllong
Canet d’Adri
Cassà de la Selva
Castellfollit de la Roca
Cervià de Ter
Colomers
Cornellà de Terri
Flaçà
Fontcoberta
Fornells de la Selva
Girona

Juià
La Cellera de Ter
La Vall de Bianya
La Vall de’n Bas
Les Planes d’Hostoles
Les Preses
Llagostera
Llambilles
Maçanet de la Selva
Madremanya
Maià de Montcal
Mieres
Montagut i Oix
Olot
Palol de Revardit
Porqueres
Quart
Riudarenes
Riudellots de la Selva
Sales de Llierca
Salt
Sant Andreu Salou

Sant Aniol de Finestres
Sant Feliu de Pallerols
Sant Ferriol
Sant Gregori
Sant Hilari Sacalm
Sant Jaume de Llierca
Sant Joan de Mollet
Sant Joan les Fonts
Sant Jordi Desvalls
Sant Julià de Ramis
Sant Martí de Llémena
Sant Martí Vell
Sant Miquel de Campmajor
Santa Coloma de Farners
Santa Pau
Sarrià de Ter
Serinyà
Tortellà
Vidreres
Vilablareix
Viladasens
Vilademuls
Vilobí d’Onyar

El Consorci del Transport Públic de l’àrea de Girona està format pels següents òrgans de govern, gestió i consulta.

Òrgans

Els òrgans del Consorci són els següents:
a) De govern:
President o Presidenta.
Consell d’Administració.
Comitè Executiu.
b) De gestió:
Gerent
c) De consulta i participació:
Consell territorial de la mobilitat de l’ATMG.
d) D’assessorament:
Comissió tècnica d’operadors de transport públic.
Comissió d’assessorament jurídic.
Comissió tècnica.
Comissió econòmica.

Òrgans de govern

President: és el conseller o la consellera del Departament de Territori i Sostenibilitat o persona que designi.
Consell d’Administració: és l’òrgan rector del Consorci. El componen inicialment de tretze membres: dotze de ple dret en representació de les administracions autonòmica i local i; un en representació de l’Administració General de l’Estat a títol d’observador, amb veu però sense vot.
Comitè Executiu: és l’òrgan reduït de direcció i administració del Consorci, i és constituït per vuit membres que han de ser membres del Consell d’Administració.

Òrgans de gestió

Gerent: El gerent desenvolupa la gestió ordinària del Consorci i és nomenat pel Consell d’Administració a proposta del president.

Òrgans de consulta i participació

Consell territorial de la mobilitat de l’ATMG: és l’òrgan de consulta i participació cívica i social en el funcionament del sistema de transport públic de viatgers i de la mobilitat, en l’àmbit competencial de l’ATMG.

Òrgans d’assessorament

Comissió tècnica d’operadors de transport públic: és l’òrgan d’assessorament del Consorci en qüestions de caràcter tècnic i econòmic i es compon d’un representant de cadascun dels operadors públics o privats que presten els serveis transport públic.

Comissió d’assessorament jurídic, Comissió tècnica i Comissió econòmica: duen a terme les activitats d’assistència i assessorament jurídic, tècnic i econòmic, respectivament, que requereixin els òrgans de govern del Consorci.

Secretaria

Segons els estatuts, el Consorci ha de comptar amb una secretaria el responsable de la qual actua com a secretari del Consell d’Administració i del Comitè Executiu.

Les funcions que corresponen al Consorci, tal com es defineixen als seus Estatuts i sempre referides al seu àmbit territorial d’actuació, són les següents:

 • a) Elaboració de propostes per a la planificació dels serveis de transport públic i l’establiment de programes d’explotació coordinada per a tots els operadors públics o privats que els presten.
 • b) Elaboració de propostes per a la planificació de les infraestructures de transport públic.
 • c) L’elaboració, la tramitació i l’avaluació del pla director de mobilitat.
 • d) L’emissió d’informes respecte dels plans de mobilitat urbana, dels plans de serveis i dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
 • e) La política de tarifes dels serveis de transport públic adherits, que comporta la definició del projecte de nou model de sistema de tarifes comú, del seu projecte d’implantació i de les seves fases de desenvolupament, si escau.
 • f) Anàlisi i estudi de l’evolució del mercat global de la mobilitat amb especial atenció al seguiment de l’evolució dels desplaçaments en transport públic i en transport privat.
 • g) Disseny de la política de finançament per subvenir el dèficit dels serveis i les despeses de funcionament de l’estructura de gestió.
 • h) Creació d’una imatge corporativa del sistema de transport públic col·lectiu i del mateix Consorci amb total respecte i compatibilitat amb les pròpies dels titulars i dels operadors.
 • i) Realització de campanyes de comunicació amb l’objectiu de promoure la utilització del sistema de transport públic entre la població.
 • j) El foment de la cultura de la mobilitat sostenible entre els ciutadans.
 • k) L’elaboració de propostes de millorament de la seguretat en el transport.
 • l) Elaboració de propostes de coordinació amb els operadors ferroviaris relatives a la integració dels serveis ferroviaris en el sistema de transport públic col·lectiu.
 • m) Establiment de relacions amb altres Administracions per al millor compliment de les funcions atribuïdes al Consorci de conformitat amb aquests Estatuts.
 • n) L’aplicació i el finançament de mesures per a l’ús racional del vehicle privat.
 • o) L’elaboració i el finançament de propostes per a l’ús racional de les vies i de l’espai públic, en aspectes com l’aparcament, les àrees de vianants o la implantació de carrils reservats per al transport públic o les bicicletes.

Sens perjudici del que disposa l’apartat anterior, les administracions consorciades poden acordar que el Consorci assumeixi funcions en altres matèries complementàries de les enunciades anteriorment.

** Si advertiu algun tipus d’error, agrairíem que ens ho notifiqueu a través del correu electrònic: infoatm@atmgirona.cat **