>
Cercador de Títols

Cercador de títols

Consulta el cost d’adquisició inicial de les targetes a l’apartat de tarifes tarifes.

Títols amb bonificacions

Títols ordinaris

En el cas que el nombre de viatges mensuals a realitzar sigui superior al nombre de viatges del títol (10 o 50), el cost mig per viatge de la T-10/30 i la T-50/30 correspondrà al cost unitari del propi títol, donat que són títols que permeten fer-ne ús successivament, aprofitant tots els viatges. Pel que fa a la T-10, el cost mig per viatge sempre serà el cost unitari del propi títol.