>
Descripció i funcionament STI

Descripció i funcionament STI

Díptic informatiu

Descripció

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat atribueix a les Autoritats Territorials de la Mobilitat (ATM) la funció de desenvolupar la política de tarifes dels serveis de transport públic adherits.

En aquest sentit, una de les actuacions del Consorci del Transport Públic de l’àrea de Girona consisteix en desenvolupar un nou sistema tarifari, integrat entre les diferents xarxes de transport públic: serveis urbans, dependents dels diferents ajuntaments i els serveis interurbans per carretera, dependents de la DGPT.

La finalitat principal del nou sistema tarifari integrat és contribuir a posicionar el transport col·lectiu com a un sistema únic, global, que sigui competitiu enfront del vehicle privat, per tal de fer-lo més atractiu als usuaris actuals i potencials.

Un sistema de tarifes fàcil d’entendre i basat en principis acceptables per als ciutadans col·labora a potenciar la imatge del transport col·lectiu a partir del moment en què els diversos serveis d’autobús i tren són percebuts com una xarxa integrada i unitària.

  • Entre els principis específics del sistema tarifari destaquen:
    Permetre el desplaçament amb diferents operadors de transport fent servir el mateix títol i sense cost addicional dins de la seva zona geogràfica de validesa.
  • Fer els transbordaments més fàcils i barats mitjançant sistemes de validació que permetin la despenalització dels transbordaments.
  • Preu orientat a donar avantatges al client freqüent (fidelització).
  • Facilitar l’adquisició del títol de transport mitjançant una xarxa de distribució i recarrega de títols de transport.
  • Homogeneïtzar la informació sobre els serveis.

El nou sistema tarifari integrat

L’ATM de l’àrea de Girona posa en marxa el nou sistema tarifari integrat que permet a tots els usuaris utilitzar els diferents sistemes de transport (bus urbà, interurbà i tren de rodalies) amb una única targeta.

És un sistema molt senzill i que facilita moure’s lliurement pel Gironès, part de la Selva i part del Pla de l’Estany, amb importants avantatges econòmics. Permet fer un desplaçament (origen – destinació) amb transbordaments sense cost dins d’un límit horari.

El temps de què disposes és:

  • Per a una zona, 1 hora i 15 minuts.
  • Per a dues zones, 1 hora i 30 minuts.
  • Per a tres zones, 1 hora i 45 minuts.

La targeta sense contacte és el suport dels títols integrats de transport. Hi ha dos tipus de targetes:

Personalitzades, a l’anvers de les quals hi figuren el nom, cognoms, DNI/NIE/Passaport nacional i una fotografia de l’usuari.

Anònimes, en què no figura cap tipus d’informació de l’usuari.

Les targetes personalitzades:

Directament i presencialment al Centre d’Atenció al Client (CAC) de l’ATM.  De manera diferida a través dels consells comarcals o enviant al CAC la sol·licitud que trobaràs al Web de l’ATM. En aquests darrers casos, cal adjuntar una fotocòpia del DNI i una fotografia de mida carnet. En pocs dies la rebràs al teu domicili a punt per ser carregada. Tenen un cost d’emissió de 3,50 €.

Les targetes anònimes:

Al Centre d’Atenció al Client (CAC) de l’ATM i a qualsevol dels punts adherits a la xarxa de venda de l’ATM (quioscos, estancs, llibreries, entre d’altres) distribuïts per diferents poblacions de l’àrea de Girona. Tenen un cost d’emissió de 2,50 €.

Molt fàcil. Quan pugis al bus urbà o interurbà, o vagis a agafar el tren de rodalies, atansa la targeta al lector o màquines de l’estació de trens. La targeta ATM disposa de la tecnologia sense contacte, d’aquesta manera, automàticament, descompta el viatge de la targeta. Cal validar la targeta cada vegada que fas un transbordament. Les targetes T-10, T-10/30 i T-50/30 permeten fer un màxim de tres transbordaments a diferents modalitats de transport en un mateix desplaçament sense reducció de saldo.

Pots recarregar lliurement la teva targeta al Centre d’Atenció al Client (CAC) de l’ATM i a qualsevol dels punts adherits a la xarxa de venda de l’ATM distribuïts per diferents poblacions del  Gironès, part de la Selva i part del Pla de l’Estany.

Pots recarregar un títol abans de consumir tot el saldo o abans que caduqui. En canvi, si vols carregar a la targeta un títol diferent a l’existent, has d’esperar que s’hagi exhaurit.

La targeta ATM et dóna llibertat de moviment, estalvi i comoditat. Segons el tipus de desplaçament o títol que has de carregar, pots gaudir d’un estalvi entre 0,5€ i 3,42€ per viatge.

Exemples:
Un usuari que es desplaça per dues zones, amb la targeta ATM carregada amb un títol qualsevol, tindrà la possibilitat de fer transbordaments gratuïts en una franja horària determinada, sense haver de comprar un bitllet nou per cada canvi d’autobús, dins una franja horària.

** Si advertiu algun tipus d’error, agrairíem que ens ho notifiqueu a través del correu electrònic: infoatm@atmgirona.cat **