>
Consulta de caducitat

Consulta de caducitat

To obtain the expiration date, you only have to enter the 12-digit identification number (or 10-digit in some cases) located in the lower left part of the back of the card in this consultation tool.

Enter here all the digits of the chip number and press the button

Loading...

El Sistema Tarifari Integrat (STI) de l’àrea de Girona té establert que les targetes sense contacte, que es fan servir per carregar els títols de transport de l’ATM, tinguin una vida útil màxima de 8 anys a comptar des de la seva primera activació. Tècnicament, es considera que durant aquest període el xip sense contacte de la targeta pot funcionar sense problemes. Cal tenir present, però, que les targetes associades a determinats perfils d’usuari (T-12, famílies nombroses o monoparentals i aturats) tenen una caducitat vinculada a la validesa del perfil, és a dir, fins que s’extingeixen els requisits per tenir-les, en lloc dels 8 anys habituals.

Actualment, el reglament d’ús de les targetes de l’ATM estableix que, un cop caducades, no es pugui fer cap mena d’operació, ja sigui de recàrrega de nous títols o de validació dels ja carregats.

Per tal d’evitar aquest perjudici al client, l’ATM ha volgut millorar-ne les prestacions de manera que, un cop caducades, continuaran essent acceptades pels sistema de validació fins a exhaurir el saldo de viatges o el límit temporal dels títols de transport que continguin.

Durant aquest període, no es podran carregar nous títols de transport, per la qual cosa l’usuari haurà d’adquirir una nova targeta sense contacte. Si es tracta d’una targeta anònima, es podrà adquirir en qualsevol dels punts de la xarxa de venda. En cas de ser una targeta personalitzada, amb nom, cognoms, DNI/NIE/Passaport i foto, només es podrà adquirir al Centre d’Atenció al Client de l’ATM (CAC) ubicat a l’estació d’autobusos de Girona.

La data de caducitat es pot consultar:

  1. Al CAC de l’estació d’autobusos de Girona;
  2. A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Edifici de la Generalitat a Girona, pl. Pompeu Fabra, 1 – Girona;
  3. En determinats punts de la xarxa de venda;
  4. Al telèfon 900 828 409 (de dilluns a divendres laborables de 9 a 14 h)