>
Gamma de títols

Gamma de títols

T-MES

Títol personalitzat que permet fer un nombre il·limitat de desplaçaments a les zones delimitades per la primera validació, amb totes les formes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 3 zones).

Aquest títol només es pot carregar en les targetes personalitzades.

Validesa del títol: 30 dies consecutius des de la primera validació.

Període de carència: disposa fins al 28 o 29 de febrer de l’any en curs per esgotar els títols de l’any anterior. A partir de l’1 de març caducaran.

Sol·licita la teva targeta personalitzada

Aquest títol pot ser carregat en les següents targetes:

 • TSC Personalitzada
 • T- Família personalitzada (Imprescindible per obtenir el descompte)

Cost inicial d’adquisició: 3,50 euros

T-50/30

Títol unipersonal i horari que permet fer 50 desplaçaments integrats durant 30 dies a partir de la primera validació, amb totes les formes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 3 zones).

Validesa del títol: 30 dies consecutius des de la primera validació.

Període de carència: disposa fins al 28 o 29 de febrer de l’any en curs per esgotar els títols de l’any anterior. A partir de l’1 de març caducaran.

Consulta la xarxa de venda i recàrrega

Aquest títol pot ser carregat en les següents targetes:

 • TSC Personalitzada
 • T- Família personalitzada (No admet descompte)

Cost inicial d’adquisició: 3,50 euros

 • TSC Anònima
 • T- Família Anònima (No admet descompte)

Cost inicial d’adquisició: 2,50 euros

T-10/30

Títol unipersonal i horari que permet fer 10 desplaçaments integrats durant 30 dies a partir de la primera validació, amb totes les formes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 3 zones).

Validesa del títol: 30 dies consecutius des de la primera validació.

Període de carència: disposa fins al 28 o 29 de febrer de l’any en curs per esgotar els títols de l’any anterior. A partir de l’1 de març caducaran.

Consulta la xarxa de venda i recàrrega

Aquest títol pot ser carregat en les següents targetes:

 • TSC Personalitzada
 • T- Família personalitzada (No admet descompte)

Cost inicial d’adquisició: 3,50 euros

 • TSC Anònima
 • T- Família Anònima (No admet descompte)

Cost inicial d’adquisició: 2,50 euros

T-10

Títol multipersonal i horari que permet fer 10 desplaçaments integrats fins al canvi de tarifa amb totes les formes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 3 zones).

Es pot carregar amb 10, 20 o 30 viatges.

Validesa del títol: fins a canvi de tarifa.

Període de carència: disposa fins al 28 o 29 de febrer de l’any en curs per esgotar els títols de l’any anterior. A partir de l’1 de març caducaran.

Consulta la xarxa de venda i recàrrega

Aquest títol pot ser carregat en les següents targetes:

 • TSC Personalitzada
 • T- Família personalitzada (No admet descompte)

Cost inicial d’adquisició: 3,50 euros

 • TSC Anònima
 • T- Família Anònima (No admet descompte)

Cost inicial d’adquisició: 2,50 euros

T-70/90 FM/FN

Títol personalitzat o anònim, específic per a persones membres de famílies monoparentals o
nombroses, que permet realitzar 70 desplaçaments integrats en tots els modes de transport
segons les zones a travessar (d’1 a 3 zones).

La bonificació serà de caràcter general o especial (20% o 50%).

Validesa: 90 dies consecutius des de la primera validació.

Informa’t sobre la T-Família

Sol·licita la teva targeta T-Família

Aquest títol pot ser carregat en les següents targetes:

 • T- Família Personalitzada

Cost inicial d’adquisició: 3,50 euros

 • T- Família anònima

Cost inicial d’adquisició: 2,50 euros

T-16

Títol personalitzat que permet, per a les persones menors de 4 a 16 anys (ambdós inclosos), fer un nombre il·limitat de desplaçaments a la zona tarifària en la que resideixen, amb totes les formes de transport integrades.

Aquest títol només es pot carregar a la targeta personalitzada T-16.

Validesa: des dels 4 anys fins el dia que es compleixin els 17 anys (aquest no inclòs).

Informa’t sobre la T-16

Sol·licita la teva targeta T-16

Aquest títol pot ser carregat en les següents targetes:

 • TSC Personalitzada

Cost inicial d’adquisició: Gratuïta

T-JOVE

Títol unipersonal multiviatge que permet a les persones d’entre 4 i 30 anys, fer un nombre il·limitat de desplaçaments per totes les zones de la seva àrea d’integració tarifària , en tots els modes de transport.

Aquest títol només es pot carregar a la targeta personalitzada T-JOVE, mitjançant DNI/NIE/Passaport. 

Validesa: 90 dies consecutius des de la primera validació. 

S’apliquen sobre aquest títol les bonificacions per a famílies monoparentals i nombroses de categoria general i especial.

Sol·licita la teva targeta T-JOVE

Aquest títol pot ser carregat en les següents targetes:

 • TSC Personalitzada

Cost inicial d’adquisició: 3,50 euros

** Si advertiu algun tipus d’error, agrairíem que ens ho notifiqueu a través del correu electrònic: comunicacio@atmgirona.cat **