>
Chercheur de titres

Chercheur de titres

Consult the issue fees for cards in the section on ATM web rates.

Discounted fares

Ordinary fares

En el cas que el nombre de viatges mensuals a realitzar sigui superior al nombre de viatges del títol (10 o 50), el cost mig per viatge de la T-10/30 i la T-50/30 correspondrà al cost unitari del propi títol, donat que són títols que permeten fer-ne ús successivament, aprofitant tots els viatges. Pel que fa a la T-10, el cost mig per viatge sempre serà el cost unitari del propi títol.