>
Legislació

Legislació

icon_PDF

Reglament de la Cambra de Distribució 2016

(235 kB) Publicat el 21/12/2015

icon_PDF

Modificació dels Estatuts de l'ATMG

(59 kB) Publicat el 21/12/2015
ACORD GOV/9/2015, de 27 de gener, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de determinats consorcis, amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya.

icon_PDF

Revisió de tarifes 2014

(46 kB) Publicat el 20/2/2015
ORDRE TES/332/2013, de 18 de desembre, sobre revisió de tarifes en els serveis regulars de transport de viatgers per carretera

icon_PDF

Llei 19/2014, del 29 de setembre

(245 kB) Publicat el 25/11/2014
De transparència, accés a la informació pública i bon govern

icon_PDF

Llei 26/2010, del 3 d'agost

(646 kB) Publicat el 20/12/2011
De règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

icon_PDF

Ordre PTO/617/2010, revisió de tarifes

(253 kB) Publicat el 10/1/2011
Ordre PTO/617/2010, de 22 de desembre, sobre revisió de tarifes en els serveis regulars de transport de viatgers per carretera.

icon_PDF

Ordre PTO/179/2009, de famílies nombroses

(212 kB) Publicat el 14/4/2009
PTO/179/2009, de 6 d’abril, d’aplicació a les persones membres de famílies nombroses de bonficacions sobre els preus de determinats serveis de transport de viatgers.

icon_PDF

Directrius Nacionals de Mobilitat

(37 kB) Publicat el 17/9/2008

icon_PDF

Llei de mobilitat

(79 kB) Publicat el 17/9/2008
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat

icon_PDF

Decret 344/2006, mobilitat generada

(68 kB) Publicat el 17/9/2008
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de mobilitat generada.

** Si advertiu algun tipus d’error, agrairíem que ens ho notifiqueu a través del correu electrònic: infoatm@atmgirona.cat **