>
News

News

Afectacions de trànsit i pas de vianants a la via de l’Imperi de Tarragona amb motiu del projecte de millora de la Muralla (25/10/2021)
Afectacions de trànsit i pas de vianants a la via de l'Imperi de Tarragona amb motiu del projecte de millora de la Muralla (25/10/2021)
l’Imperi, els dies 25 i 26 d’octubre es procedirà a tallar el trànsit i el pas de vianants, entre les 10 i les 18 h, per la coŀlocació de la grua amb cistella necessària per tenir accés en punts determinats...