>
Publications

Publications

Recent publications

icon_PDF

Llistat d'establiments

(194 kB) Publicat el 18/3/2021

Butlletí informatiu Butlletí núm. 14: setembre i octubre 2014

(1 MB) Publicat el 2/12/2014

Butlletí informatiu Butlletí núm. 13: setembre i octubre 2013

(1 MB) Publicat el 11/10/2013

Butlletí informatiu Butlletí núm. 12: novembre i desembre 2012

(1003 kB) Publicat el 12/4/2013

Butlletí informatiu Butlletí núm. 11: setembre i octubre 2012

(925 kB) Publicat el 16/10/2012

Butlletí informatiu Butlletí núm. 10: maig i juny

(2 MB) Publicat el 17/5/2012

Butlletí informatiu Butlletí núm. 9: març i abril

(887 kB) Publicat el 23/3/2012

Butlletí informatiu Butlletí núm. 8: novembre i desembre

(678 kB) Publicat el 7/11/2011

Butlletí informatiu Butlletí núm.7; juliol i agost

(635 kB) Publicat el 13/7/2011

Butlletí informatiu Butlletí núm. 6; maig i juny

(175 kB) Publicat el 14/6/2011

Butlletí informatiu Butlletí núm. 5; març i abril

(180 kB) Publicat el 14/6/2011

Butlletí informatiu Butlletí núm. 4; gener i febrer 2011

(225 kB) Publicat el 11/1/2011

Butlletí informatiu Butlletí núm. 3; setembre i octubre 2010

(180 kB) Publicat el 9/9/2010

Butlletí informatiu Butlletí núm. 2; juliol i agost 2010

(139 kB) Publicat el 23/8/2010

Butlletí informatiu Butlletí núm. 1; maig i juny 2010

(193 kB) Publicat el 4/5/2010

Estatuts del Consorci Modificació dels Estatuts 2019

(77 kB) Publicat el 30/1/2019

Estatuts del Consorci Modificació dels Estatuts 2015

(75 kB) Publicat el 30/4/2015

Estatuts del Consorci Modificació dels Estatuts 2010

(422 kB) Publicat el 30/11/2010

Estatuts del Consorci Estatuts de constitució del Consorci

(128 kB) Publicat el 8/7/2006

Estudis i informes Llibre blanc de la distribució urbana de mercaderies (DUM)

(5 MB) Publicat el 15/11/2019

Estudis i informes Guia pràctica per a la Gestió Local de la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)

(3 MB) Publicat el 15/11/2019

Estudis i informes PTVC2020 – Estudi ambiental

(1 MB) Publicat el 20/3/2017

Estudis i informes PTVC 2020

(10 MB) Publicat el 20/3/2017

Estudis i informes PTVC 2020

(2 MB) Publicat el 22/9/2015

Estudis i informes PDMG

(2 MB) Publicat el 25/11/2010

Pla Director de Mobilitat de les comarques Gironines; resum executiu

Estudis i informes PTVC 2008-2012

(7 MB) Publicat el 17/9/2008

Pla de Transports de viatgers a Catalunya 2008-2012

Estudis i informes PEB 2008-2012

(3 MB) Publicat el 17/9/2008

Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya (2008-2012)

Formularis de sol·licitud de targetes de transport ATM Sol·licitud de targetes personalitzades

(246 kB) Publicat el 9/1/2020

Aquest formulari us permet sol·licitar la vostra targeta personalitzada (per a títols ordinaris o per a bonificats) . Us heu de dirigir a l’estació d’autobusos de Girona, taquilla núm. 7, al Centre d’Atenció al Client de l’ATM, amb el formulari omplert i la documentació necessària indicada en el propi formulari, en funció del tipus de títol sol·licitat. També la podeu sol·licitar de manera diferida (personalitzada sense activar ni carregar) a través del correu electrònica infoatm@atmgirona.cat, adjuntant el formulari omplert i signat i la documentació sol·licitada. Podreu recollir la targeta a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, de l’Edifici de la Generalitat a Girona, o us la podrem enviar a l’adreça indicada. En el moment de fer la primera càrrega, es farà l’activació i el corresponent càrrec de l’import d’adquisició.

Formularis de sol·licitud de targetes de transport ATM Sol·licitud de targetes T-12 editable

(2 MB) Publicat el 23/12/2019

*A partir de l’1 de gener de 2020* Aquest formulari us permet sol·licitar la targeta personalitzada per a persones menors de 4 a 12 anys, T-12. Aquesta targeta és totalment *gratuïta*. *TERMINI DE LLIURAMENT: 15 DIES* des de la recepció de la documentació (sol·licitud, foto y DNI/Passaport/llibre de família) La podeu sol·licitar: – Per correu electrònic: infoatm@atmgirona.cat; – Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Edifici de la Generalitat a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 – Girona); – Presencialment al Centre d’Atenció al Client (CAC) de l’ATM a l’estació d’autobusos (taquilla núm. 7); – O a través dels ajuntaments dels municipis adherits a l’ATM.

Legislació Modificació annex Reglament de la Cambra de distr. de 2020

(115 kB) Publicat el 23/1/2020

Legislació Annex Reglament de la Cambra de distribució de 2019

(181 kB) Publicat el 23/1/2019

Legislació Reglament de la Cambra de Distribució 2016

(235 kB) Publicat el 21/12/2015

Legislació Modificació dels Estatuts de l’ATMG

(59 kB) Publicat el 21/12/2015

ACORD GOV/9/2015, de 27 de gener, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de determinats consorcis, amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya.

Legislació Revisió de tarifes 2014

(46 kB) Publicat el 20/2/2015

ORDRE TES/332/2013, de 18 de desembre, sobre revisió de tarifes en els serveis regulars de transport de viatgers per carretera

Legislació Llei 19/2014, del 29 de setembre

(245 kB) Publicat el 25/11/2014

De transparència, accés a la informació pública i bon govern

Legislació Llei 26/2010, del 3 d’agost

(646 kB) Publicat el 20/12/2011

De règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Legislació Ordre PTO/617/2010, revisió de tarifes

(253 kB) Publicat el 10/1/2011

Ordre PTO/617/2010, de 22 de desembre, sobre revisió de tarifes en els serveis regulars de transport de viatgers per carretera.

Legislació Estatuts del Consorci de Transport Públic de l’Àrea de Girona

(422 kB) Publicat el 30/11/2010

Legislació Ordre PTO/179/2009, de famílies nombroses

(212 kB) Publicat el 14/4/2009

PTO/179/2009, de 6 d’abril, d’aplicació a les persones membres de famílies nombroses de bonficacions sobre els preus de determinats serveis de transport de viatgers.

Legislació Directrius Nacionals de Mobilitat

(37 kB) Publicat el 17/9/2008

Legislació Llei de mobilitat

(37 kB) Publicat el 17/9/2008

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat

Legislació Decret 344/2006, mobilitat generada

(68 kB) Publicat el 17/9/2008

Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de mobilitat generada.

Pla Director de Mobilitat de les comarques gironines (PDMCG) PDMCG – Proposta de Pla

(3 MB) Publicat el 25/11/2010

Pla Director de Mobilitat de les comarques gironines (PDMCG) PDMCG – Emmarcament metodològic

(2 MB) Publicat el 25/11/2010

Pla Director de Mobilitat de les comarques gironines (PDMCG) PDMCG – Fitxes de mesures

(5 MB) Publicat el 25/11/2010

Pla Director de Mobilitat de les comarques gironines (PDMCG) PDMCG – Informe de sostenibilitat ambiental

(2 MB) Publicat el 25/11/2010

Pla Director de Mobilitat de les comarques gironines (PDMCG) PDMCG – Resum executiu

(2 MB) Publicat el 25/11/2010

Pla Director de Mobilitat de les comarques gironines (PDMCG) Instruments de planificació del pdM

(61 kB) Publicat el 17/9/2008

Punts de venda i recàrrega Llistat d’establiments

(194 kB) Publicat el 18/3/2021

Punts de venda i recàrrega Llistat de companyies de transport i autobusos

(154 kB) Publicat el 27/11/2018

Reglaments d'ús del sistema tarifari integrat Condicions d’ús del Sistema Tarifari Integrat (STI)

(89 kB) Publicat el 6/6/2019

Reglaments d'ús del sistema tarifari integrat Reglament d’ús de la targeta T-12

(110 kB) Publicat el 3/6/2019

Incorpora el nom sentit de persones trans

Reglaments d'ús del sistema tarifari integrat Reglament d’ús de la T-Família

(182 kB) Publicat el 3/6/2019

Reglaments d'ús del sistema tarifari integrat Reglament d’ús de les targetes per a persones en situació d’atur

(255 kB) Publicat el 3/6/2019

Inclou el nom sentit de les persones trans

** If you notice any kind of error, kindly notify us via email: infoatm@atmgirona.cat **