Llista d’admesos i d’exclosos dels processos selectius de concurs oposició

Llista d'admesos i d'exclosos dels processos selectius de concurs oposició

Llista d’admesos i d’exclosos dels processos selectius de concurs oposició

El Consorci del Transport Públic de l’àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG), publica les llistes d’admesos i d’exclosos dels dos processos de selecció:

Llista definitiva d’admesos: Grup A1, exp. ATMG-2/2023

Persona aspirant DNI Compleix els requisits
Patrícia Muntada Artiles 40????51F Si

Es convoca a la fase oposició:

Dia: 10 d’octubre de 2023
Hora: a les 9h
Lloc: Sala 85 de la 3a planta de l’Edifici de la Generalitat (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 – Girona)

Llista provisional d’admesos i d’exclosos: Grup C1, exp. ATMG-3/2023

Persona aspirant Compleix els requisits Observacions
Gerard Busquets Garcia No No compleix el requisit de ser personal funcionari o laboral indefinit d’una administració consorciada
Jesús Lisnier Boada Si
José Antonio Romero Rodríguez Si

S’inicia el període d’al·legacions, que finalitzarà el 28 de setembre.