Resolució del procés de selecció del concurs oposició del Grup C1

Resolució del procés de selecció del concurs oposició del Grup C1

Resolució del procés de selecció del concurs oposició del Grup C1

El Consorci del Transport Públic de l’àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG), publica el resultat final del procés de selecció següent:

Concurs oposició: Grup C1, exp. ATMG-3/2023

Resolució

El 13 de novembre de 2023 va finalitzar el termini d’al·legacions a la llista provisional de resultats. El Consorci ATMG ha resolt la contractació de la persona laboral fix, segons resolució adjunta, publicada al DOGC (Núm. 9048 – 24.11.2023)

Resolució d’adjudicació