L’ATM de Girona acorda l’actualització de tarifes del transport públic per a l’any 2020

L’ATM de Girona acorda l’actualització de tarifes del transport públic per a l’any 2020

sense imatge

El Consell d’Administració reunit avui, dia 18 de desembre de 2019, ha acordat la revisió de tarifes que seran vigents en el sistema tarifari integrat a partir de l’1 de gener de 2020 a cadascun dels títols de transport.

Aquestes tarifes de títols integrats de l’àrea de Girona porten congelades des de l’any 2014, excepte els títols mensuals T-Mes i T-Mes família nombrosa i monoparental, que ja s’havien congelat al 2013. Aquest òrgan, ha acordat actualitzar aquestes tarifes.

*Actualització de tarifes any 2020*

L’increment aprovat de la tarifa mitjana ponderada del sistema tarifari integrat a l’àrea de Girona és del 2%. S’acorda congelar els títols propis dels operadors, principalment el bitllet senzill. Això suposa que l’increment total del conjunt del sistema sigui del 0,95%.

Pel que fa les targetes sense contacte reutilitzables que serveixen per carregar i recarregar els títols de transport del sistema tarifari de l’àrea de Girona, s’han congelat, mantenint el preu d’adquisició.

En aquest Web podreu trobar els preus nominals dels diferents títols de transport i el cost d’adquisió de les targetes per a l’any 2020.

Per consultar quin títol s’adapta millor a les necessitats de cada persona usuària, es pot fer ús del “Cercador de títols” que es troba a “l’Àrea de Consulta” d’aquest mateix Web. Aquesta àrea pretén servir com a eina per facilitar a la persona usuària l’elecció de l’abonament de transport més idoni, econòmicament i funcionalment, en funció dels viatges mensuals a realitzar.

*Increment del 4,25% de viatgers respecte de l’any anterior*

Pel que fa a l’evolució dels viatgers, l’ATM preveu tancar el 2019 amb una xifra que superarà els 8 milions de viatges. Això significa un increment d’un 4,25% respecte de l’any 2019 i, en valors absoluts, suposa 320.000 validacions més.

El títol T-10 és el que més ha crescut, amb un 9,2%, els títols T-MES i T-50/30 ho han fet un 8,57% i un 8,17%, respectivament. Amb aquestes dades es pot constatar que hi ha més persones usuàries fidels i, al mateix temps, cada vegada hi ha més viatgers esporàdics que escollen el transport públic envers del cotxe privat.

Per la altra banda, els títols socials T-12 incrementa en un +5%, seguint amb la seva tònica continuista de cada any. En canvi el títol social per a famílies nombroses i monoparentals T-70/90 ha disminuït, traspassant-se cap al el títol mensual amb bonificació per aquest col·lectiu.

Tot i aquests increments, la tendència de la demanda en quant a la utilització de títols es reparteix, de manera gairebé paritària, entre els títols T-10, T-50/30 i T-10/30, per ordre de més usat a menys.

https://www.amtgirona.cat/upload/doc/noticies/tWutqgayar.pdf

https://www.amtgirona.cat/upload/doc/noticies/20191218_NdP_tarifes2020_ATMGro