Iconos cabecera

Destaquem

  • BiciSeguraBiciSegura
   Revisió de bicicletes -Calendari i llocs

   Gamma de títols

   Tria la teva “T”

   L’ATM ofereix 6 títols integrats diferents, que pots carregar a la teva targeta, i adaptats a les teves particulars necessitats de mobilitat.

   • T-MES

    Títol personalitzat que permet fer un nombre il·limitat de desplaçaments a les zones delimitades per la primera validació, amb totes les formes de transport segons les zones a travessar (d'1 a 3 zones).
    Aquest títol només es pot carregar en les targetes personalitzades.
    Validesa del títol: 30 dies consecutius des de la primera validació
    Període de carència: disposa fins al 28 de febrer de l'any en curs per esgotar els títols de l'any anterior. A partir de l'1 de març caducaran.

    Sol·licita la teva targeta personalitzada

    Aquest títol pot ser carregat en les següents targetes:

    Cost inicial d'adquisició: 3,50 euros

    Detall esquerraDetall dret
   • T-50/30

    Títol unipersonal i horari que permet fer 50 desplaçaments integrats durant 30 dies a partir de la primera validació, amb totes les formes de transport segons les zones a travessar (d'1 a 3 zones).
    Validesa del títol: 30 dies consecutius des de la primera validació.
    Període de carència: disposa fins al 28 de febrer de l'any en curs per esgotar els títols de l'any anterior. A partir de l'1 de març caducaran.

    Consulta la xarxa de venda i recàrrega

    Aquest títol pot ser carregat en les següents targetes:

    Cost inicial d'adquisició: 2,50 euros

    Cost inicial d'adquisició: 3,50 euros

    Detall esquerraDetall dret
   • T-10/30

    Títol unipersonal i horari que permet fer 10 desplaçaments integrats durant 30 dies a partir de la primera validació, amb totes les formes de transport segons les zones a travessar (d'1 a 3 zones).
    Validesa del títol: 30 dies consecutius des de la primera validació.
    Període de carència: disposa fins al 28 de febrer de l'any en curs per esgotar els títols de l'any anterior. A partir de l'1 de març caducaran.

    Consulta la xarxa de venda i recàrrega

    Aquest títol pot ser carregat en les següents targetes:

    Cost inicial d'adquisició: 2,50 euros

    Cost inicial d'adquisició: 3,50 euros

    Detall esquerraDetall dret
   • T-10

    Títol multipersonal i horari que permet fer 10 desplaçaments integrats fins al canvi de tarifa amb totes les formes de transport segons les zones a travessar (d'1 a 3 zones).
    Es pot carregar amb 10, 20 o 30 viatges.
    Validesa del títol: fins a canvi de tarifa.
    Període de carència: disposa fins al 28 de febrer de l'any en curs per esgotar els títols de l'any anterior. A partir de l'1 de març caducaran.

    Consulta la xarxa de venda i recàrrega

    Aquest títol pot ser carregat en les següents targetes:

    Cost inicial d'adquisició: 2,50 euros

    Cost inicial d'adquisició: 3,50 euros

    Detall esquerraDetall dret
   • T-70/90 FM/FN

    Títol personalitzat o anònim, específic per a persones membres de famílies monoparentals o
    nombroses, que permet realitzar 70 desplaçaments integrats en tots els modes de transport
    segons les zones a travessar (d'1 a 3 zones).
    La bonificació serà de caràcter general o especial (20% o 50%).
    Validesa: 90 dies consecutius des de la primera validació

    Informa't sobre la T-Família
    Sol·licita la teva targeta T-Família

    Aquest títol pot ser carregat en les següents targetes:

    Cost inicial d'adquisició: 2,50 euros

    Cost inicial d'adquisició: 3,50 euros

    Detall esquerraDetall dret
   • T-12

    Títol personalitzat que permet, als nens i nenes de 4 a 12 anys, fer un nombre il·limitat de desplaçaments a la zona tarifària en la que resideixen, amb totes les formes de transport integrades.
    Aquest títol només es pot carregar a la targeta personalitzada T-12. Per a la seva adquisició s’ha de demanar cita prèvia al telèfon: 972-413661.
    Validesa: des dels 4 anys fins el dia que es compleixin els 13 anys (aquest no inclòs).

    Sol·licita la teva targeta T-12

    Informa't sobre la T-12
    Ajuntaments tramitadors de la T-12 (195 kB)

    Aquest títol pot ser carregat en les següents targetes:

    Cost inicial d'adquisició: 35 euros

    Detall esquerraDetall dret

   ** Si advertiu algun tipus d'error, agrairíem que ens ho notifiqueu a través del correu electrònic: infoatm@atmgirona.cat **

    
   Pl. Pompeu Fabra, 1 (Seu Generalitat Girona) 17002 – GIRONA